Veľká Británia

Veľká Británia

Kings Colleges

Jazyková škola Kings Colleges sa nachádza v mestách Londýn, Bournemouth, Cheltenham, Oxford a Bath. Ide o jednu zo škôl zameraných na výučbu angličtiny vo Veľkej Británii, ktorá má výborné renomé. Škola ponúka vysokú kvalitu za rozumnú cenu. K dispozícii sú rôzne typy ubytovania – ubytovanie v študentských rezidenciách alebo v hostiteľskej rodine.

V letných jazykových kurzoch sa jazyková škola KINGS zameriava na precvičovanie znalostí: čítanie, počúvanie, porozumenie, slovná zásoba, vyjadrovanie, písané, rozprávanie, gramatika, výslovnosť. Pri intenzívnych kurzoch aj zlepšovanie jazyka v špeciálnych záujmových skupinách na rôzne témy.
Pri prázdninových kurzoch je zameranie hlavne na: počúvanie, porozumenie, rozprávanie a gramatiku.

Kurz začína vstupným testom, na základe ktorého je študent zatriedený do skupiny podľa znalosti jazyka. Kurz je určený pre všetky úrovne znalosti.