TOP ponuky

Naši spokojní zákazníci

Informácie

Náš team a naše hodnoty

PROFESIONÁLNY PRÍSTUP, KVALITA PONÚKANÝCH SLUŽIEB A PROMPTNOSŤ
 
 
ING. MARCELA LAUKOVÁ, CTP
Majiteľ & CEO

Obľúbené destinácie: Sardínia, Nový Zéland

Marcela pracuje v cestovnom ruchu od čias štúdií na univerzite. Po absolvovaní Ekonomickej Univerzity v Bratislave v roku 1998 založila cestovnú kanceláriu zameranú na poznávacie cesty pre slovenských ako aj zahraničných klientov. Rada cestuje, sprevádza, hovorí nemecky a anglicky.

MARCELA LAUKOVÁ
ING. BARBORA VASILIAKOVÁ
COO

Obľúbené destinácie: Korzika, Kréta

Barborka ukončila štúdium cestovného ruchu na Ekonomickej Fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2006. Následne začala pracovať v Agritours Slovakia. Barborka sa stará o chod prevádzky a zahraničných klientov cestujúcich na Slovensko a do okolitých krajín. Ovláda anglický jazyk a základy nemčiny. Má rada prírodu a aktívny spôsob života.

BARBORA VASILIAKOVÁ
BLANKA DÁVIDOVÁ
Project Manager

Obľúbená destinácia: Toskánsko a Provensálsko

Blanka sa pridala k tímu Agritours Slovakia v roku 2016. Má dlhoročné skúsenosti s prácou v cestovnom ruchu. Zabezpečuje služby pre slovenských korporatívnych a individuálnych klientov a venuje sa aj lyžovačkám. Ovláda anglický jazyk. Má rada jógu a salsu.

BLANKA DÁVIDOVÁ
ING. MÁRIA RAŠKOVIČOVÁ
Project manager

Obľúbené destinácie: Apúlia, Normandia & údolie Loiry

Majka sa pridala k tímu Agritours v roku 2017. Vyštudovala cestovný ruch na univerzite Mateja Bela. V Agritours zodpovedá za zahraničných klientov cestujúcich na Slovensko a do okolitých krajín. Ovláda anglický jazyk a základy francúzštiny. Vo voľnom čase rada cestuje, číta a venuje sa fotografovaniu.

MÁRIA RAŠKOVIČOVÁ
EVA BALUCHOVÁ
Účtovníčka

Obľúbená destinácia: Taliansko

Evka pracuje pre Agritours Slovakia od roku 2004. Má na starosti kompletnú účtovnú agendu.

EVA BALUCHOVÁ