Naši spokojní zákazníci

Informácie

Náš team a naše hodnoty

PROFESIONÁLNY PRÍSTUP, KVALITA PONÚKANÝCH SLUŽIEB A PROMPTNOSŤ
 
 
ING. MARCELA LAUKOVÁ, CTP
Majiteľ & CEO

Marcela pracuje v cestovnom ruchu od čias štúdií na univerzite. Po absolvovaní Ekonomickej Univerzity v Bratislave v roku 1998 založila cestovnú kanceláriu zameranú na poznávacie cesty pre slovenských ako aj zahraničných klientov. Rada cestuje, sprevádza, hovorí nemecky a anglicky.

MARCELA LAUKOVÁ
ING. BARBORA VASILIAKOVÁ
COO

Barborka ukončila štúdium cestovného ruchu na Ekonomickej Fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2006. Následne začala pracovať v Agritours Slovakia. Barborka sa stará o chod prevádzky a zahraničných klientov cestujúcich na Slovensko a do okolitých krajín. Ovláda anglický jazyk a základy nemčiny. Má rada prírodu a aktívny spôsob života.

BARBORA VASILIAKOVÁ
BLANKA DÁVIDOVÁ
Project Manager

Blanka sa pridala k tímu Agritours Slovakia v roku 2016. Má dlhoročné skúsenosti s prácou v cestovnom ruchu. Zabezpečuje služby pre slovenských korporatívnych a individuálnych klientov a venuje sa aj lyžovačkám. Ovláda anglický jazyk. Má rada jógu a salsu.

BLANKA DÁVIDOVÁ
ING. MÁRIA RAŠKOVIČOVÁ
Project manager

Majka sa pridala k tímu Agritours v roku 2017. Vyštudovala cestovný ruch na univerzite Mateja Bela. V Agritours zodpovedá za zahraničných klientov cestujúcich na Slovensko a do okolitých krajín. Ovláda anglický jazyk a základy francúzštiny. Vo voľnom čase rada cestuje, číta a venuje sa fotografovaniu.

MÁRIA RAŠKOVIČOVÁ
EVA BALUCHOVÁ
Účtovníčka

Evka pracuje pre Agritours Slovakia od roku 2004. Má na starosti kompletnú účtovnú agendu.

EVA BALUCHOVÁ

Naše kolegyne na materskej dovolenke

ING. JANA DOBRÍKOVÁ
Outgoing sales manager

Janka ukončila štúdium cestovného ruchu na Ekonomickej Fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2011. V Agritours Slovakia pracuje od roku 2012. Zabezpečuje služby pre slovenských korporatívnych a individuálnych klientov. Ovláda anglický jazyk a základy francúzštiny.

JANA DOBRÍKOVÁ
ING. KATARÍNA SVOREŇOVÁ
Project manager

Katka vyštudovala ekonomiku a manažment podniku na Žilinskej univerzite. Členom tímu Agritours Slovakia sa stala v roku 2016. Zabezpečuje služby pre zahraničných klientov. Ovláda anglický jazyk a základy francúzštiny. Má rada prírodu a rádio amatérstvo.

KATARÍNA SVOREŇOVÁ
MGR. PETRA ROŠTÁROVÁ
Project Manager

Petra vyštudovala anglický jazyk na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Členom tímu Agritours Slovakia sa stala v roku 2013. Zabezpečuje služby pre zahraničných klientov cestujúcich na Slovensko a do okolitých krajín. Ovláda anglický jazyk a základy nemčiny.

PETRA ROŠTÁROVÁ