Izrael

Izrael - agrárna študijná cesta

Deň 1

 • Odlet z Viedne do Tel Avivu vo večerných hodinách.
 • Prílet na medzinárodné letisko Ben Gurion.
 • Stretnutie s anglicky hovoriacim sprievodcom a autobusom.
 • Transfer autobusom do hotela v Ashkelone alebo okolí, prenocovanie.

Deň 2

 • Raňajky a check out.
 • Odchod z hotela po raňajkách, cca 1 hod. transfer k farme.
 • Doobedňajšia návšteva veľkej modernej mliečnej farmy.
 • Odchod a cca 30 min. transfer na návštevu druhej mliečnej farmy v oblasti Kibbutz s vysokou produkciou mlieka.
 • Čas na individuálny obed v okolí alebo zastávka po ceste.
 • Presun a návšteva tretej farmy s vysokou úžitkovosťou.
 • Odchod a cca 1 hod. transfer na ďalšiu technickú návštevu (najväčší mlyn v Izraeli využívajúci najrozvinutejšie metódy spracovania).
 • Transfer do hotela v Mashabie Sade.
 • Ubytovanie, večera v hoteli, prenocovanie.

Deň 3

 • Raňajky a check out.
 • Odchod a cca 1,5 h presun cez púšť Negev k Mŕtvemu moru.
 • Návšteva Massady pri Mŕtvom mori, výstup lanovkou na starovekú pevnosť.
 • Voľný čas na kúpania sa v Mŕtvom mori (verejná pláž).
 • Podľa záujmu možnosť individuálneho obeda v okolí pláže alebo po ceste do Qaser El Yahud.
 • Odchod a cca 1 hod. transfer do Qaser El Yahud.
 • Návšteva Qaser El Yahud, miesto kde bol Ježiš pokrstený.
 • Odchod a cca 2 hod. cesta na návštevu mliečnej farmy severne od Nazaretu.
 • Z farmy cca 30 min. transfer do hotela v Nazarete.
 • Ubytovanie, večera v hoteli a prenocovanie.

Deň 4

 • Raňajky.
 • Prehliadka starého mesta Nazaret, kde Ježiš strávil svoje detstvo, návšteva kostola Zvestovania a kostola Sv. Jozefa.
 • Odchod a cca 30 min. transfer na návštevu organickej mliečnej farmy v okolí.
 • Pokračovanie ku Galilejskému jazeru (cca 45 min. transfer).
 • Čas na individuálny obed a program v okolí Galilejského jazera: plavba loďou po jazere asi 45 min., následne návšteva viacerých miest v okolí jazera.
 • Návrat späť do Nazaretu (cca 1 hod. transfer), večera v hoteli, prenocovanie.

Deň 5

 • Raňajky.
 • Odchod po raňajkách a cca 1 hod. transfer na návštevu mliečnej farmy.
 • Následne krátky presun (cca 15 min.) na zaujímavú návštevu súkromnej kozej farmy.
 • Odchod a presun ku Golandským výšinám (cca 1,5 hod. cesty).
 • Návšteva prírodnej rezervácie Banias Nature (taktiež nazývanej Ceasarea Philipi).
 • Čas na neskorý individuálny obed na mieste alebo v okolí.
 • Návrat späť do Nazaretu (cca 1,5 hod. cesty).
 • Večera v hoteli, prenocovanie.

Deň 6

 • Raňajky a check out.
 • Odchod a cca 1 hod. transfer na návštevu súkromnej mliečnej farmy v okolí.
 • Následne transfer do Jeruzalemu (cca 1 hod. cesty).
 • Viachodinový program v Jeruzaleme: presun cez Olivovú horu, návšteva záhrad Gethsamane & Kostola všetkých národov, Staré mesto Jeruzalem - Múr Nárekov (Západná stena), Krížová cesta (Via Dolorosa; návšteva baziliky Božieho hrobu a kostola Sv. Anny, pokračovanie k hore Zion - návšteva Davidovej hrobky a miesta Poslednej večere.
 • Individuálny obed v Jeruzaleme.
 • Presun do hotela v Jeruzaleme, ubytovanie, večera a prenocovanie.

Deň 7

 • Raňajky, check out.
 • Odchod z hotela a cca 30 min. transfer do Betlehemu.
 • Prehliadka Betlehemu s miestnym sprievodcom (Návšteva Chrámu Narodenia Pána).
 • Odchod z Betlehemu a spoločne so sprievodcom transfer cca 1 hod. na letisko Tel Aviv.
 • Odlet z Tel Aviv.
 • Prílet do Viedne.Cena na vyžiadanie.
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať office@agritours-slovakia.com. Radi pre Vás pripravíme cenovú ponuku, prípadne upravíme dĺžku zájazdu podľa Vašich požiadaviek.